De Noordelijke Computer Vereniging heeft haar activiteiten per 1-1-2013 gestaakt.